Μητρώο Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κωδικός προϊόντοςΌνομα προϊόντοςΚωδικός κατηγορίας προϊόντοςΌνομα κατασκευαστήΣύνδεσμος προϊόντος
77918Vodafone DDoS Mitigation (more than 1 Gbps)A.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/search/?q=Vodafone+DDoS+Mitigation&vf_searchTab=businessSolutions
77919Vodafone DDoS Mitigation (more than 1 Gbps)A.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/search/?q=Vodafone+DDoS+Mitigation&vf_searchTab=businessSolutions
77920Vodafone DDoS Mitigation (more than 1 Gbps)A.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/search/?q=Vodafone+DDoS+Mitigation&vf_searchTab=businessSolutions
77921Vodadone Firewall Management VM01A.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-firewall-management/
77922Vodadone Firewall Management VM02A.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-firewall-management/
77923Vodafone Firewall Management FG 40FA.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-firewall-management/
77924Vodafone Firewall Management FG 60FA.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-firewall-management/
77925Vodafone Firewall Management FG 100FA.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-firewall-management/
77926Vodafone Firewall Management FG 200FA.04.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-firewall-management/
77927Trend Micro Worry Free ServicesA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77928Trend Micro Worry Free ServicesA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77929Trend Micro Worry Free ServicesA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77930Trend Micro Worry Free ServicesA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77931Trend Micro Worry Free AdvancedA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77932Trend Micro Worry Free AdvancedA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77933Trend Micro Worry Free AdvancedA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77934Trend Micro Worry Free AdvancedA.04.01Trend Microhttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/trend-micro-worry-free-services/
77935Cloud Back Up ( 500 GB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77936Cloud Back Up ( 500 GB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77937Cloud Back Up ( 500 GB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77938Cloud Back Up ( 500 GB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77939Cloud Back Up ( 1 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77940Cloud Back Up ( 1 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77941Cloud Back Up ( 1 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77942Cloud Back Up ( 1 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77943Cloud Back Up (2 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77944Cloud Back Up (2 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77945Cloud Back Up (2 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77946Cloud Back Up (2 TB)A.01.10Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/vodafone-cloud-backup/
77947Professional Services M365 Basic SetupB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77948Professional Services M365 Advance SetupB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77949Professional Services M365 Migration ExchangeB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77950Professional Services M365 Migration SharepointB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77951Professional Services M365 Migration OneDriveB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77952Professional Services M365 Training AdminB.00.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77953Professional Services M365 Training UsersB.00.02Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77954Professional Services M365 Monthly Technical Support BasicB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77955Professional Services M365 Monthly Technical Support BasicB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77956Professional Services M365 Monthly Technical Support BasicB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77957Professional Services M365 Monthly Technical Support BasicB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77958Professional Services M365 Monthly Technical Support AdvanceB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77959Professional Services M365 Monthly Technical Support AdvanceB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77960Professional Services M365 Monthly Technical Support AdvanceB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77961Professional Services M365 Monthly Technical Support AdvanceB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77962Azure Active Directory Premium P1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77963Azure Active Directory Premium P1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77964Azure Active Directory Premium P2A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77965Azure Active Directory Premium P2A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77966Azure Information Protection Premium P1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77967Azure Information Protection Premium P1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77968Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77969Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77970Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77971Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77972Enterprise Mobility + Security E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77973Enterprise Mobility + Security E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77974Enterprise Mobility + Security E5A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77975Enterprise Mobility + Security E5A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77976Exchange Online Archiving for Exchange OnlineA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77977Exchange Online Archiving for Exchange OnlineA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77978Exchange Online KioskA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77979Exchange Online KioskA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77980Exchange Online (Plan 2)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77981Exchange Online (Plan 2)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77982Exchange Online ProtectionA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77983Exchange Online ProtectionA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77984Exchange Online (Plan 1)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77985Exchange Online (Plan 1)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77986Microsoft 365 Apps for businessA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77987Microsoft 365 Apps for businessA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77988Microsoft 365 Apps for enterpriseA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77989Microsoft 365 Apps for enterpriseA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77990Microsoft 365 Business BasicA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77991Microsoft 365 Business BasicA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77992M365 Business Basic (Sub300)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77993M365 Business Basic (Sub300)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77994Microsoft 365 Business PremiumA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77995Microsoft 365 Business PremiumA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77996M365 Business Premium (Sub300)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77997M365 Business Premium (Sub300)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77998M365 Business Standard (Sub300)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
77999M365 Business Standard (Sub300)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78000Microsoft 365 E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78001Microsoft 365 E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78002Microsoft 365 E5A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78003Microsoft 365 E5A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78004Microsoft 365 E5 SecurityA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78005Microsoft 365 E5 SecurityA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78006Microsoft 365 F3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78007Microsoft 365 F3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78008Microsoft Intune DeviceA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78009Microsoft Intune DeviceA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78010Office 365 Data Loss PreventionA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78011Office 365 Data Loss PreventionA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78012Office 365 E1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78013Office 365 E1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78014Office 365 E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78015Office 365 E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78016Office 365 E5A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78017Office 365 E5A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78018Office 365 F3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78019Office 365 F3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78020Power BI ProA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78021Power BI ProA.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78022Project Plan 1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78023Project Plan 1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78024Project Plan 3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78025Project Plan 3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78026SharePoint (Plan 1)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78027SharePoint (Plan 1)A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78028Visio Plan 1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78029Visio Plan 1A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78030Visio Plan 2A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78031Visio Plan 2A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78032Windows 10/11 Enterprise E3A.02.01Vodafone, Microsofthttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/business-solutions/cloud-and-security/microsoft-365/#1490731233407
78033ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ TELTONIKA FMB202A.01.07TELTONIKAhttps://teltonika-gps.com/product/fmb202/
78034ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ TELTONIKA FMB130A.01.07TELTONIKAhttps://teltonika-gps.com/product/fmb130/
78035Vodafone Cloud Τηλεφωνικό ΚέντροA.02.04Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/one-net/vodafone-one-net/
78036Vodafone Cloud Τηλεφωνικό ΚέντροA.02.04Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/one-net/vodafone-one-net/
78037Vodafone Cloud Τηλεφωνικό ΚέντροA.02.04Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/one-net/vodafone-one-net/
78038Fleet Control Basic ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-fleet-control/
78039Fleet Control Advanced ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-fleet-control/
78040Temperature Control ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-temperature-control/
78041Digital Signage ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-digital-signage/
78042Energy Εγκατάσταση (υπ πίνακας)B.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-facility-management/
78043Energy Εγκατάσταση (ξεχ πίνακας)B.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-facility-management/
78044Energy Εγκατάσταση (Eastron)B.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-facility-management/
78045Energy Gateway ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-facility-management/
78046Eco Sensors ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-facility-management/
78047Eco Gateway ΕγκατάστασηB.00.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/vodafone-facility-management/
78048Vodafone Cloud Τηλεφωνικό Κέντρο Μεγάλων ΕπιχειρήσεωνA.02.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/one-net/vodafone-one-net/
78049Vodafone Cloud Τηλεφωνικό Κέντρο Μεγάλων ΕπιχειρήσεωνA.02.01Vodafonehttps://www.vodafone.gr/business/products-solutions/one-net/vodafone-one-net/
78106Ανάκτηση Δεδομένων – Data RecoveryB.00.01DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/archeia_klopi_i_diagrafi/
78107Format – Εγκατάσταση Λειτουργικού ΣυστήματοςB.00.01DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/format-egkatastasi-litourgikou-systimatos/
78108Εγκατάσταση Εξαρτημάτων Η/ΥB.00.01DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/egkatastasi-exartimaton-i-y/
78109Εγκατάσταση ΠρογράμματοςB.00.01DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/egkatastasi-programmatos/
78131JoinPOS ΕγκατάστασηB.00.01eLINKhttps://www.elink.com.gr/installation
78132JoinPOS ΕκπαίδευσηB.00.02eLINKhttps://www.elink.com.gr/installation
78170CCM - CTI on CloudA.03.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78171CCM - CTI START ASK (1st User)A.03.03ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78172CCM - CTI START ASK (2nd to 10th User)A.03.03ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78173CCM - CTI BUSINESS LICENSED 1st UserA.01.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78174CCM - CTI BUSINESS LICENSED 2nd -XXth UserA.01.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78175CCM - CTI EXPRESS LICENSED 1st UserA.01.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78176CCM - CTI EXPRESS LICENSED 2nd -XXth UserA.01.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78177CCM - CTI START LICENSED 1st UserA.01.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78178CCM - CTI START LICENSED 2nd -10th UserA.01.02ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-general/
78179CCM DIAS ePaymentsA.03.04ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Ε.https://ccm.com.gr/ccm-e-payments/
78180iPBX - licensedA.02.04ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Εhttps://ccm.com.gr/ipbx-voip
78181iPBX - licensed - USERA.02.04ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Εhttps://ccm.com.gr/ipbx-voip
78182iPBX on CloudA.02.04ΓΚΟΥΜΑΣ Δ. & ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Ο.Εhttps://ccm.com.gr/ipbx-voip
78251ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS ComposerB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/view-manuals/solidworks-composer-3dvia/
78252ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Elec Schem ProfB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/sxediasmos-meletes/solidworks-electrical-2/solidworks-electrical-more/
78253ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Electrical 3DB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/sxediasmos-meletes/solidworks-electrical-2/solidworks-electrical-more/
78254ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Electrical ProfessionalB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/sxediasmos-meletes/solidworks-electrical-2/solidworks-electrical-more/
78255ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Electrical Schematic StandardB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/sxediasmos-meletes/solidworks-electrical-2/solidworks-electrical-more/
78256ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Flow SimulationB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/simulation-studies/solidworks-flowsimulation/
78257ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS ProfessionalB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/solidworks-3d-cad/
78258ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS StandardB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/solidworks-3d-cad/
78259ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Visualize ProfessionalB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/view-manuals/solidworks-visualize/
78260ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS Visualize StandardB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/view-manuals/solidworks-visualize/
78261ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SWOOD CAMB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://swood.eficad.com/products/manufacturing/
78262ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SWOOD NESTINGB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://swood.eficad.com/products/nesting/
78263ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with SOLIDWORKS PDM Prof Contribut NetworkB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/enterprise-pdm/solidworks-pdm-professional/
78264ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with Power Surfacing for SolidWorksB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.solidworks.com/partner-product/power-surfacing
78265ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform Collaborative Industry InnovatorB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.solidworks.com/product/collaborative-industry-innovator
78266ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3DEXPERIENCE DraftSight PremiumB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.draftsight.com/product/3dexperience-draftsight
78267ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3DEXPERIENCE DraftSight ProfessionalB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.draftsight.com/product/3dexperience-draftsight
78268ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform Electromagnetics EngineerB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://my.3dexperience.3ds.com/welcome/compass-world/rootroles/electromagnetics-engineer?role=true
78269ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform Durability and Mechanics EngineerB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.3ds.com/products-services/simulia/products/3dexperience/
78270ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform Durability Performance EngineerB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.3ds.com/products-services/simulia/products/3dexperience/
78271ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform Collaborative Business InnovatorB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.solidworks.com/product/collaborative-business-innovator
78272ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3D Render Large PackB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://my.3dexperience.3ds.com/welcome/compass-world/rootroles/3d-render?role=true
78273ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3D Render Medium PackB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://my.3dexperience.3ds.com/welcome/compass-world/rootroles/3d-render?role=true
78274ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform Project PlannerB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://my.3dexperience.3ds.com/welcome/compass-world/rootroles/project-planner
78275ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation DesignerB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.3ds.com/products-services/simulia/products/3dexperience/
78276ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard OfferB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.solidworks.com/lp/3dexperience-solidworks-offers
78277ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional OfferB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.solidworks.com/lp/3dexperience-solidworks-offers
78278ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium OfferB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.solidworks.com/lp/3dexperience-solidworks-offers
78279ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with LANTEK EXPERT PUNCH Plus PmoduleB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/partners-products/lantek/
78280ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαίδευσης για το προϊόν 3DEXPERIENCE Cloud Platform with LANTEK EXPERT GOLDB.00.02D. MANOLIS & SIA EE - ALFASOLIDhttps://www.alfasolid.gr/products/partners-products/lantek/
78370LOGISMOS FSMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78371LOGISMOS FSMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78372LOGISMOS FSMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78373LOGISMOS FSMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78374LOGISMOS ICRMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78375LOGISMOS ICRMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78376LOGISMOS ICRMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78377LOGISMOS ICRMA.01.02Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78378LOGISMOS WMSA.01.04Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78379LOGISMOS WMSA.01.04Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78380LOGISMOS WMSA.01.04Manufacturerhttps://www.logismos.gr/enterprise-gr.aspx
78382COURIER TOOLA.03.05DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/courier-connector/
78383DGSOFT Expenses Tool BasicA.01.03DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
78384DGSOFT Expenses Tool Basic (Ετήσια Συνδρομή)A.01.03DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
78385DGSOFT Expenses Tool InvoiceA.01.03DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
78386DGSOFT Expenses Tool Invoice (Ετήσια Συνδρομή)A.01.03DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
78387DGSOFT Expenses Tool WEBA.01.03DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
78388DGSOFT Expenses Tool WEB (Ετήσια Συνδρομή)A.01.03DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
78395Ενημέρωση, εκπαίδευσηB.00.02DPLAN I.K.E.https://www.dplan.gr
78396Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό ΜετασχηματισμόB.00.03DPLAN I.K.E.https://www.dplan.gr
78397Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντοςB.00.01DPLAN I.K.E.https://www.dplan.gr
78405Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 5-9 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78406Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 5-9 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78407Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 5-9 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78408Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 10-14 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78409Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 10-14 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78410Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 10-14 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78411Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 15-19 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78412Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 15-19 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78413Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 15-19 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78414Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 20-24 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78415Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 20-24 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78416Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 20-24 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78417Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 25-49 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78418Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 25-49 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78419Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 25-49 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78420Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 50-99 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78421Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 50-99 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78422Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 50-99 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78423Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 100-149 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78424Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 100-149 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78425Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 100-149 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78426Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 150-249 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78427Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 150-249 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78428Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 150-249 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78429Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 250 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78430Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 250 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78431Kaspersky Endpoint Security Cloud, User 250 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78432Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 5-9 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78433Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 5-9 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78434Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 5-9 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78435Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 10-14 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78436Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 10-14 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78437Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 10-14 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78438Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 15-19 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78439Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 15-19 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78440Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 15-19 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78441Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 20-24 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78442Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 20-24 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78443Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 20-24 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78444Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 25-49 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78445Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 25-49 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78446Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 25-49 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78447Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 50-99 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78448Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 50-99 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78449Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 50-99 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78450Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 100-149 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78451Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 100-149 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78452Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 100-149 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78453Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 150-249 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78454Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 150-249 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78455Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 150-249 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78456Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 250 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78457Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 250 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78458Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, User 250 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78459Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 5-9 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78460Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 5-9 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78461Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 5-9 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78462Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 10-14 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78463Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 10-14 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78464Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 10-14 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78465Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 15-19 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78466Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 15-19 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78467Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 15-19 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78468Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 20-24 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78469Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 20-24 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78470Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 20-24 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78471Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 25-49 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78472Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 25-49 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78473Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 25-49 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78474Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 50-99 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78475Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 50-99 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78476Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 50-99 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78477Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 100-149 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78478Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 100-149 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78479Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 100-149 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78480Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 150-249 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78481Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 150-249 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78482Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 150-249 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78483Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 250 Users 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78484Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 250 Users 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78485Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro, User 250 Users 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
78486Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 5-9 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78487Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 5-9 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78488Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 5-9 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78489Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 10-14 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78490Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 10-14 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78491Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 10-14 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78492Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 15-19 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78493Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 15-19 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78494Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 15-19 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78495Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 20-24 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78496Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 20-24 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78497Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 20-24 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78498Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 25-49 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78499Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 25-49 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78500Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 25-49 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78501Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 50-99 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78502Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 50-99 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78503Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 50-99 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78504Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 100-149 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78505Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 100-149 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78506Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 100-149 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78507Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 150-249 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78508Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 150-249 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78509Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 150-249 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78510Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 250-499 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78511Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 250-499 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78512Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 250-499 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78513Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 5-9 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78514Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 5-9 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78515Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 5-9 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78516Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 10-14 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78517Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 10-14 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78518Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 10-14 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78519Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 15-19 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78520Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 15-19 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78521Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 15-19 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78522Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 20-24 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78523Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 20-24 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78524Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 20-24 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78525Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 25-49 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78526Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 25-49 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78527Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 25-49 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78528Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 50-99 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78529Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 50-99 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78530Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 50-99 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78531Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 100-149 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78532Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 100-149 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78533Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 100-149 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78534Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 150-249 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78535Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 150-249 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78536Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 150-249 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78537Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 250-499 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78538Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 250-499 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78539Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 250-499 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78540Kaspersky Endpoint Total Security for Business 5-9 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78541Kaspersky Endpoint Total Security for Business 5-9 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78542Kaspersky Endpoint Total Security for Business 5-9 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78543Kaspersky Endpoint Total Security for Business 10-14 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78544Kaspersky Endpoint Total Security for Business 10-14 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78545Kaspersky Endpoint Total Security for Business 10-14 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78546Kaspersky Endpoint Total Security for Business 15-19 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78547Kaspersky Endpoint Total Security for Business 15-19 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78548Kaspersky Endpoint Total Security for Business 15-19 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78549Kaspersky Endpoint Total Security for Business 20-24 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78550Kaspersky Endpoint Total Security for Business 20-24 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78551Kaspersky Endpoint Total Security for Business 20-24 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78552Kaspersky Endpoint Total Security for Business 25-49 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78553Kaspersky Endpoint Total Security for Business 25-49 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78554Kaspersky Endpoint Total Security for Business 25-49 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78555Kaspersky Endpoint Total Security for Business 50-99 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78556Kaspersky Endpoint Total Security for Business 50-99 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78557Kaspersky Endpoint Total Security for Business 50-99 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78558Kaspersky Endpoint Total Security for Business 100-149 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78559Kaspersky Endpoint Total Security for Business 100-149 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78560Kaspersky Endpoint Total Security for Business 100-149 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78561Kaspersky Endpoint Total Security for Business 150-249 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78562Kaspersky Endpoint Total Security for Business 150-249 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78563Kaspersky Endpoint Total Security for Business 150-249 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78564Kaspersky Endpoint Total Security for Business 250 Nodes 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78565Kaspersky Endpoint Total Security for Business 250 Nodes 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78566Kaspersky Endpoint Total Security for Business 250 Nodes 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
78567Kaspersky Endpoint EDR Optimum 10-14 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78568Kaspersky Endpoint EDR Optimum 10-14 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78569Kaspersky Endpoint EDR Optimum 10-14 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78570Kaspersky Endpoint EDR Optimum 15-19 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78571Kaspersky Endpoint EDR Optimum 15-19 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78572Kaspersky Endpoint EDR Optimum 15-19 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78573Kaspersky Endpoint EDR Optimum 20-24 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78574Kaspersky Endpoint EDR Optimum 20-24 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78575Kaspersky Endpoint EDR Optimum 20-24 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78576Kaspersky Endpoint EDR Optimum 25-49 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78577Kaspersky Endpoint EDR Optimum 25-49 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78578Kaspersky Endpoint EDR Optimum 25-49 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78579Kaspersky Endpoint EDR Optimum 50-99 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78580Kaspersky Endpoint EDR Optimum 50-99 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78581Kaspersky Endpoint EDR Optimum 50-99 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78582Kaspersky Endpoint EDR Optimum 100-149 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78583Kaspersky Endpoint EDR Optimum 100-149 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78584Kaspersky Endpoint EDR Optimum 100-149 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78585Kaspersky Endpoint EDR Optimum 150-249 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78586Kaspersky Endpoint EDR Optimum 150-249 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78587Kaspersky Endpoint EDR Optimum 150-249 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78588Kaspersky Endpoint EDR Optimum 250 Node 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78589Kaspersky Endpoint EDR Optimum 250 Node 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78590Kaspersky Endpoint EDR Optimum 250 Node 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78591Kaspersky EDR Optimum 10-14 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78592Kaspersky EDR Optimum 10-14 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78593Kaspersky EDR Optimum 10-14 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78594Kaspersky EDR Optimum 15-19 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78595Kaspersky EDR Optimum 15-19 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78596Kaspersky EDR Optimum 15-19 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78597Kaspersky EDR Optimum 20-24 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78598Kaspersky EDR Optimum 20-24 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78599Kaspersky EDR Optimum 20-24 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78600Kaspersky EDR Optimum 25-49 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78601Kaspersky EDR Optimum 25-49 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78602Kaspersky EDR Optimum 25-49 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78603Kaspersky EDR Optimum 50-99 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78604Kaspersky EDR Optimum 50-99 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78605Kaspersky EDR Optimum 50-99 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78606Kaspersky EDR Optimum 100-149 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78607Kaspersky EDR Optimum 100-149 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78608Kaspersky EDR Optimum 100-149 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78609Kaspersky EDR Optimum 150-249 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78610Kaspersky EDR Optimum 150-249 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78611Kaspersky EDR Optimum 150-249 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78612Kaspersky EDR Optimum 250 Node 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78613Kaspersky EDR Optimum 250 Node 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78614Kaspersky EDR Optimum 250 Node 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
78615Kaspersky Security for Mail Server10-14 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78616Kaspersky Security for Mail Server10-14 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78617Kaspersky Security for Mail Server10-14 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78618Kaspersky Security for Mail Server15-19 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78619Kaspersky Security for Mail Server15-19 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78620Kaspersky Security for Mail Server15-19 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78621Kaspersky Security for Mail Server20-24 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78622Kaspersky Security for Mail Server20-24 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78623Kaspersky Security for Mail Server20-24 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78624Kaspersky Security for Mail Server25-49 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78625Kaspersky Security for Mail Server25-49 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78626Kaspersky Security for Mail Server25-49 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78627Kaspersky Security for Mail Server50-99 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78628Kaspersky Security for Mail Server50-99 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78629Kaspersky Security for Mail Server50-99 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78630Kaspersky Security for Mail Server100-149 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78631Kaspersky Security for Mail Server100-149 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78632Kaspersky Security for Mail Server100-149 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78633Kaspersky Security for Mail Server150-249 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78634Kaspersky Security for Mail Server150-249 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78635Kaspersky Security for Mail Server150-249 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78636Kaspersky Security for Mail Server250 MailAddress 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78637Kaspersky Security for Mail Server250 MailAddress 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78638Kaspersky Security for Mail Server250 MailAddress 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78639Kaspersky Security for Mail Server10-14 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78640Kaspersky Security for Mail Server10-14 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78641Kaspersky Security for Mail Server10-14 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78642Kaspersky Security for Mail Server15-19 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78643Kaspersky Security for Mail Server15-19 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78644Kaspersky Security for Mail Server15-19 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78645Kaspersky Security for Mail Server20-24 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78646Kaspersky Security for Mail Server20-24 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78647Kaspersky Security for Mail Server20-24 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78648Kaspersky Security for Mail Server25-49 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78649Kaspersky Security for Mail Server25-49 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78650Kaspersky Security for Mail Server25-49 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78651Kaspersky Security for Mail Server50-99 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78652Kaspersky Security for Mail Server50-99 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78653Kaspersky Security for Mail Server50-99 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78654Kaspersky Security for Mail Server100-149 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78655Kaspersky Security for Mail Server100-149 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78656Kaspersky Security for Mail Server100-149 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78657Kaspersky Security for Mail Server150-249 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78658Kaspersky Security for Mail Server150-249 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78659Kaspersky Security for Mail Server150-249 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78660Kaspersky Security for Mail Server250 MailAddress 1 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78661Kaspersky Security for Mail Server250 MailAddress 2 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78662Kaspersky Security for Mail Server250 MailAddress 3 year Add-on LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
78663Kaspersky Security for Microsoft Office 365 10-14 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78664Kaspersky Security for Microsoft Office 365 10-14 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78665Kaspersky Security for Microsoft Office 365 10-14 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78666Kaspersky Security for Microsoft Office 365 15-19 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78667Kaspersky Security for Microsoft Office 365 15-19 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78668Kaspersky Security for Microsoft Office 365 15-19 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78669Kaspersky Security for Microsoft Office 365 20-24 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78670Kaspersky Security for Microsoft Office 365 20-24 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78671Kaspersky Security for Microsoft Office 365 20-24 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78672Kaspersky Security for Microsoft Office 365 25-49 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78673Kaspersky Security for Microsoft Office 365 25-49 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78674Kaspersky Security for Microsoft Office 365 25-49 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78675Kaspersky Security for Microsoft Office 365 50-99 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78676Kaspersky Security for Microsoft Office 365 50-99 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78677Kaspersky Security for Microsoft Office 365 50-99 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78678Kaspersky Security for Microsoft Office 365 100-149 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78679Kaspersky Security for Microsoft Office 365 100-149 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78680Kaspersky Security for Microsoft Office 365 100-149 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78681Kaspersky Security for Microsoft Office 365 150-249 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78682Kaspersky Security for Microsoft Office 365 150-249 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78683Kaspersky Security for Microsoft Office 365 150-249 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78684Kaspersky Security for Microsoft Office 365 250-499 MailBox 1 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78685Kaspersky Security for Microsoft Office 365 250-499 MailBox 2 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78686Kaspersky Security for Microsoft Office 365 250-499 MailBox 3 year Base Plus LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
78687Kaspersky Small Office Security 5-9 Mobile device; 5-9 Desktop; 1 - FileServer; 5-9 User 1 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78688Kaspersky Small Office Security 5-9 Mobile device; 5-9 Desktop; 1 - FileServer; 5-9 User 2 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78689Kaspersky Small Office Security 5-9 Mobile device; 5-9 Desktop; 1 - FileServer; 5-9 User 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78690Kaspersky Small Office Security 10-14 Mobile device; 10-14 Desktop; 1 - FileServer; 10-14 User 1 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78691Kaspersky Small Office Security 10-14 Mobile device; 10-14 Desktop; 1 - FileServer; 10-14 User 2 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78692Kaspersky Small Office Security 10-14 Mobile device; 10-14 Desktop; 1 - FileServer; 10-14 User 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78693Kaspersky Small Office Security 15-19 Mobile device; 15-19 Desktop; 2 - FileServer; 15-19 User 1 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78694Kaspersky Small Office Security 15-19 Mobile device; 15-19 Desktop; 2 - FileServer; 15-19 User 2 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78695Kaspersky Small Office Security 15-19 Mobile device; 15-19 Desktop; 2 - FileServer; 15-19 User 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78696Kaspersky Small Office Security 20-24 Mobile device; 20-24 Desktop; 2 - FileServer; 20-24 User 1 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78697Kaspersky Small Office Security 20-24 Mobile device; 20-24 Desktop; 2 - FileServer; 20-24 User 2 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78698Kaspersky Small Office Security 20-24 Mobile device; 20-24 Desktop; 2 - FileServer; 20-24 User 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78699Kaspersky Small Office Security 25-49 Mobile device; 25-49 Desktop; 3-5 FileServer; 25-49 User 1 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78700Kaspersky Small Office Security 25-49 Mobile device; 25-49 Desktop; 3-5 FileServer; 25-49 User 2 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78701Kaspersky Small Office Security 25-49 Mobile device; 25-49 Desktop; 3-5 FileServer; 25-49 User 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78702Kaspersky Small Office Security 50-99 Mobile device; 50-99 Desktop; 5-10 FileServer; 50-99 User 1 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78703Kaspersky Small Office Security 50-99 Mobile device; 50-99 Desktop; 5-10 FileServer; 50-99 User 2 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78704Kaspersky Small Office Security 50-99 Mobile device; 50-99 Desktop; 5-10 FileServer; 50-99 User 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78705Kaspersky Small Office Security Extra small 2 Users 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78706Kaspersky Small Office Security Extra small 3 Users 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78707Kaspersky Small Office Security Extra small 4 Users 3 year Base LicenseA.04.01KASPERSKYhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
78711ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78712ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78713ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78714ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78715ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78716ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78717ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78718ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78719ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78720ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78721ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78722ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78723ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78724ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78725ESET Protect EntryA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78726ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78727ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78728ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78729ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78730ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78731ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78732ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78733ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78734ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78735ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78736ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78737ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78738ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78739ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78740ESET Protect AdvancedA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78741ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78742ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78743ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78744ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78745ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78746ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78747ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78748ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78749ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78751ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78752ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78753ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78754ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78755ESET Protect CompleteA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78756ESET Protect EnterpriseA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78757ESET Protect EnterpriseA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78758ESET Protect EnterpriseA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78759Safetica ONE Protection + UEBAA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78760Safetica ONE Protection + UEBAA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78761Safetica ONE Protection + UEBAA.04.01ESEThttps://www.eset.com/int/business/entry-protection-bundle/
78862myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78863myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78864myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78865myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78866myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78867myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78868myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78869myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78870myVebs Starter A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78871myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78872myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78873myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78874myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78875myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78876myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78877myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78878myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78879myVebs Starter A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78880myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78881myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78882myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78883myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78884myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78885myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78886myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78887myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78888myVebs Basic A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78889myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78890myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78891myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78892myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78893myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78894myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78895myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78896myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78897myVebs Basic A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78898myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78899myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78900myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78901myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78902myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78903myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78904myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78905myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78906myVebs Pro A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78907myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78908myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78909myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78910myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78911myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78912myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78913myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78914myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78915myVebs Pro A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78916myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78917myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78918myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78919myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78920myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78921myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78922myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78923myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78924myVebs Starter M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78925myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78926myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78927myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78928myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78929myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78930myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78931myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78932myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78933myVebs Starter M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78934myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78935myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78936myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78937myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78938myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78939myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78940myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78941myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78942myVebs Basic M50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78943myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78944myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78945myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78946myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78947myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78948myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78949myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78950myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78951myVebs Basic M70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78952myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78953myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78954myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78955myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78956myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78957myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78958myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78959myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78960myVebs Pro M80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78961myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78962myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78963myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78964myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78965myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78966myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78967myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78968myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78969myVebs Pro M100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78970myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78971myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78972myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78973myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78974myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78975myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78976myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78977myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78978myVebs Starter AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78979myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78980myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78981myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78982myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78983myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78984myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78985myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78986myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78987myVebs Starter AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78988myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78989myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78990myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78991myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78992myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78993myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78994myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78995myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78996myVebs Basic AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78997myVebs Basic AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78998myVebs Basic AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
78999myVebs Basic AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79000myVebs Basic AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79001myVebs Basic AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79002myVebs Basic AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79003myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79004myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79005myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79006myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79007myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79008myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79009myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79010myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79011myVebs Pro AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79012myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79013myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79014myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79015myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79016myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79017myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79018myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79019myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79020myVebs Pro AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79021myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79022myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79023myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79024myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79025myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79026myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79027myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79028myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79029myVebs Starter +A25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79030myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79031myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79032myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79033myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79034myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79035myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79036myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79037myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79038myVebs Starter +A45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79039myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79040myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79041myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79042myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79043myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79044myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79045myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79046myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79047myVebs Basic +A50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79048myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79049myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79050myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79051myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79052myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79053myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79054myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79055myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79056myVebs Basic +A70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79057myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79058myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79059myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79060myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79061myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79062myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79063myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79064myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79065myVebs Pro +A80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79066myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79067myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79068myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79069myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79070myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79071myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79072myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79073myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79074myVebs Pro +A100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79075myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79076myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79077myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79078myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79079myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79080myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79081myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79082myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79083myVebs Starter +M25A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79084myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79085myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79086myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79087myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79088myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79089myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79090myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79091myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79092myVebs Starter +M45A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79093myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79094myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79095myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79096myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79097myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79098myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79099myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79100myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79101myVebs Basic +Μ50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79102myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79103myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79104myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79105myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79106myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79107myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79108myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79109myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79110myVebs Basic +Μ70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79111myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79112myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79113myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79114myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79115myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79116myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79117myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79118myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79119myVebs Pro +Μ80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79120myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79121myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79122myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79123myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79124myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79125myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79126myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79127myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79128myVebs Pro +Μ100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79129myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79130myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79131myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79132myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79133myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79134myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79135myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79136myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79137myVebs Starter +AM50A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79138myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79139myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79140myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79141myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79142myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79143myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79144myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79145myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79146myVebs Starter +AM70A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79147myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79148myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79149myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79150myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79151myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79152myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79153myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79154myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79155myVebs Basic +AM80A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79156myVebs Basic +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79157myVebs Basic +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79158myVebs Basic +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79159myVebs Basic +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79160myVebs Basic +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79161myVebs Basic +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79162myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79163myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79164myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79165myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79166myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79167myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79168myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79169myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79170myVebs Pro +AM100A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79171myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79172myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79173myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79174myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79175myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79176myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79177myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79178myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79179myVebs Pro +AM120A.01.05ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.https://myvebs.gr/
79209WooShop ERP - InitializationB.00.01ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - DSDChttps://dsdchosting.com/dsdc-wooshop-pos-erp/
79210DSDC eShop InitializationB.00.01ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - DSDChttps://dsdchosting.com/dsdc-woocommerce-eshop/
79246R2BPLATFORMB.00.02ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑhttps://r2bplatform.com
79382VCR EXTRA TAX SYSTEM (2ος ΧΡΗΣΤΗΣ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2018&tags=1
79383VCR EXTRA TAX SYSTEM (3ος - 9ος ΧΡΗΣΤΗΣ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2018&tags=1
79384VCR EXTRA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 1 ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79385VCR EXTRA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 2-3 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79386VCR EXTRA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 4 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79387VCR EXTRA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 5-9 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79388VCR EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79389VCR EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2-3 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79390VCR EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 4 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79391VCR EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 5-9 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79392VCR EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79393VCR EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2-3 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79394VCR EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79395VCR EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 5-9 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)A.01.01EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2022&tags=1
79396VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STARTER EDITION 1 ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79397VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STANDARD EDITION 1 ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79398VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STANDARD EDITION 2 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79399VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STANDARD EDITION 3-4 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79400VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STANDARD EDITION 5-9 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79401VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ADVANCED EDITION 1 ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79402VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ADVANCED EDITION 2 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79403VCR ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ADVANCED EDITION 3-4 ΧΡΗΣΤΕΣ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)A.01.03EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=2008&tags=1
79406GLXSHOP INSTALLB.00.01ΦΥΔΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣhttp://glxshop.futuresoftware.gr/
79407GLXSHOP TRAININGB.00.02ΦΥΔΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣhttp://glxshop.futuresoftware.gr/
79409ΩΡΟΔΕΙΚΤΗΣ INSTALLB.00.01ΦΥΔΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣhttp://orodeiktis.futuresoftware.gr/
79410ΩΡΟΔΕΙΚΤΗΣ TRAININGB.00.02ΦΥΔΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣhttp://orodeiktis.futuresoftware.gr/
79551Συμπληρωματικές Υπηρεσίες SETUPB.00.01ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕhttps://megasoft.cc
79552Συμπληρωματικές Υπηρεσίες ΕκπαίδευσηςB.00.02ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕhttps://megasoft.cc
79553Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές υπηρεσίεςB.00.03ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕhttps://megasoft.cc
79560SHRMS ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79561SHR-ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79562SHR-ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79563SHRMS ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79564SHR-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79565SHRMS ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79566SHRMS-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79567SHR-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79568SHRMS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79569SHR-ESS 600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79570SHR-ESS 300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79571SHR-ESS 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79572MOVETRACKING 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79573MOVETRACKING 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙA.01.03Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/singularlogic-human-resources-shr/
79574HCM ADVANCED SECURITYA.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79575HCM ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ LIC.(1η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79576HCM ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ LIC.(2η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79577HCM ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79578HCM ΚΟΣΤ.ΑΝΘ.ΔΥΝΑΜ.LIC.(1η-5η εκ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79579HCM CORE LIC.(1η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79580HCM CORE LIC.(2η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79581HCM ΑΝΑΠΤΥΞΗ LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79582HCM ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79583HCM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79584HCM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79585HCM ΙΑΤΡ.ΦΑΚΕΛ.LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79586HCM ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.LIC.(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79587HCM ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ LIC.(1η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79588HCM ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ LIC.(2η-5η εκατ)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79589HCM ΕΤΑΙΡ.ΣΤΟΛΟΣ LIC(1η-5η εκατ/δα)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79590HCM EMPLOYEE PORTALA.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79591HCM Move Tracking (μέχρι 500 εργαζόμενοι)A.01.03EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίαςhttps://www.epsilonnet.gr/product.aspx?id=3252
79616entek InstallationB.00.01entekhttps://www.entek.gr/entek-installation/
79617entek EducationB.00.02entekhttps://www.entek.gr/entek-education/
79618entek ConsultingB.00.03entekhttps://www.entek.gr/entek-consulting/
79624   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79625   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79626   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79627   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79628   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79629   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79630   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79631   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79632   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79633   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79634   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79635   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79636   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79637   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79638   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79639   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79640   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79641   Kaspersky Small Office Security for Desktops, Mobiles and File Servers (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79642   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79643   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79644   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79645   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79646   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79647   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79648   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79649   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79650   Kaspersky Small Office Security for Desktops and Mobiles (fixed-date)A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/small-office-security
79651   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79652   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79653   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79654   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79655   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79656   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79657   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79658   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79659   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79660   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79661   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79662   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79663   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79664   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79665   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79666   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79667   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79668   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79669   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79670   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79671   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79672   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79673   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79674   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79675   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79676   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79677   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79678   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79679   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79680   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79681   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79682   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79683   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79684   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79685   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79686   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79687   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79688   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79689   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79690   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79691   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79692   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79693   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79694   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79695   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79696   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79697   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79698   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79699   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79700   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79701   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79702   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79703   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79704   Kaspersky Endpoint Security Cloud, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79705   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79706   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79707   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79708   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79709   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79710   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79711   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79712   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79713   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79714   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79715   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79716   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79717   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79718   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79719   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79720   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79721   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79722   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79723   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79724   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79725   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79726   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79727   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79728   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79729   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79730   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79731   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79732   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79733   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79734   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79735   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79736   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79737   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79738   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79739   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79740   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79741   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79742   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79743   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79744   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79745   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79746   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79747   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79748   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79749   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79750   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79751   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79752   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79753   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79754   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79755   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79756   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79757   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79758   Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, UserA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79759   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79760   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79761   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79762   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79763   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79764   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79765   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79766   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79767   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79768   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79769   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79770   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79771   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79772   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79773   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79774   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79775   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79776   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79777   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79778   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79779   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79780   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79781   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79782   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79783   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79784   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79785   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79786   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79787   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79788   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79789   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79790   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79791   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79792   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79793   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79794   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79795   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79796   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79797   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79798   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79799   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79800   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79801   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79802   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79803   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79804   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79805   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79806   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79807   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79808   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79809   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79810   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79811   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79812   Kaspersky Endpoint Security Cloud ProA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/cloud-security
79813   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79814   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79815   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79816   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79817   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79818   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79819   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79820   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79821   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79822   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79823   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79824   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79825   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79826   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79827   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79828   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79829   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79830   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79831   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79832   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79833   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79834   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79835   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79836   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79837   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79838   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79839   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79840   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79841   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79842   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79843   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79844   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79845   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79846   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79847   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79848   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79849   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79850   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79851   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79852   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79853   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79854   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79855   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79856   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79857   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79858   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79859   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79860   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79861   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79862   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79863   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79864   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79865   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79866   Kaspersky Endpoint Security for Business – SelectA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79867   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79868   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79869   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79870   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79871   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79872   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79873   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79874   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79875   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79876   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79877   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79878   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79879   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79880   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79881   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79882   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79883   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79884   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79885   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79886   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79887   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79888   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79889   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79890   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79891   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79892   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79893   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79894   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79895   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79896   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79897   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79898   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79899   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79900   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79901   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79902   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79903   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79904   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79905   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79906   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79907   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79908   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79909   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79910   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79911   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79912   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79913   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79914   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79915   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79916   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79917   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79918   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79919   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79920   Kaspersky Endpoint Security for Business – AdvancedA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79921   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79922   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79923   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79924   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79925   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79926   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79927   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79928   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79929   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79930   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79931   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79932   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79933   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79934   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79935   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79936   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79937   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79938   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79939   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79940   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79941   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79942   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79943   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79944   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79945   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79946   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79947   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79948   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79949   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79950   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79951   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79952   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79953   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79954   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79955   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79956   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79957   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79958   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79959   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79960   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79961   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79962   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79963   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79964   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79965   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79966   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79967   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79968   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79969   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79970   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79971   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79972   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79973   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79974   Kaspersky Total Security for BusinessA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.gr/business/endpoint-security
79975   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79976   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79977   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79978   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79979   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79980   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79981   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79982   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79983   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79984   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79985   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79986   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79987   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79988   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79989   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79990   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79991   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79992   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79993   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79994   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79995   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79996   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79997   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79998   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
79999   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80000   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80001   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80002   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80003   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80004   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80005   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80006   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80007   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80008   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80009   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80010   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80011   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80012   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80013   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80014   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80015   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80016   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80017   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80018   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80019   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80020   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80021   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80022   Kaspersky Endpoint Detection and Response OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80023   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80024   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80025   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80026   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80027   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80028   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80029   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80030   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80031   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80032   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80033   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80034   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80035   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80036   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80037   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80038   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80039   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80040   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80041   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80042   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80043   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80044   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80045   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80046   Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-onA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/edr-security-software-solution
80047   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80048   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80049   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80050   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80051   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80052   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80053   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80054   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80055   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80056   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80057   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80058   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80059   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80060   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80061   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80062   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80063   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80064   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80065   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80066   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80067   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80068   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80069   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80070   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80071   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80072   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80073   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80074   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80075   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80076   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80077   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80078   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80079   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80080   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80081   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80082   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80083   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80084   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80085   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80086   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80087   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80088   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80089   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80090   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80091   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80092   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80093   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80094   Kaspersky Security for Microsoft Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/enterprise-security/microsoft-office-365
80095   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80096   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80097   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80098   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80099   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80100   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80101   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80102   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80103   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80104   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80105   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80106   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80107   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80108   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80109   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80110   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80111   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80112   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80113   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80114   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80115   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80116   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80117   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80118   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80119   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80120   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80121   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80122   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80123   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80124   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80125   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80126   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80127   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80128   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80129   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80130   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80131   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80132   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80133   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80134   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80135   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80136   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80137   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80138   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80139   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80140   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80141   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80142   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80143   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80144   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80145   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80146   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80147   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80148   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80149   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80150   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80151   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80152   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80153   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80154   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80155   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80156   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80157   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80158   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80159   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80160   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80161   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80162   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80163   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80164   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80165   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80166   Kaspersky Security for Mail ServerA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/mail-server
80701PRISMA Win Χρώμα-ΜέγεθοςA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/xrwma-megethos
80702PRISMA Win Χρώμα-Μέγεθος S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/xrwma-megethos
80703PRISMA Win Bookstore ManagementA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/vivliopwleia
80704PRISMA Win Bookstore Management S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/vivliopwleia
80705PRISMA Win Διαχείριση Κομμωτηρίου / Κέντρου ΑισθητικήςA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/diaxeirisi-kentrou-aisthitikhs
80706PRISMA Win Διαχείριση Κομμωτηρίου / Κέντρου Αισθητικής S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/diaxeirisi-kentrou-aisthitikhs
80707PRISMA Win Διαχείριση ΚάβαςA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/diaxeirisi-kavas
80708PRISMA Win Διαχείριση Κάβας S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/diaxeirisi-kavas
80709PRISMA Win Εθνικές ΜεταφορέςA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/metaforikes-etairies
80710PRISMA Win Εθνικές Μεταφορές S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/metaforikes-etairies
80711PRISMA Win Ανταλλακτικά Οχημάτων - ΣκαφώνA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-antallaktika
80712PRISMA Win Ανταλλακτικά Οχημάτων - Σκαφών S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-antallaktika
80713PRISMA Win Συνεργείο / Ανταλλακτικά Οχημάτων - ΣκαφώνA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-antallaktika-synergeio
80714PRISMA Win Συνεργείο / Ανταλλακτικά Οχημάτων - Σκαφών S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-antallaktika-synergeio
80715PRISMA Win Έκθεση Οχημάτων / ΣκαφώνA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-diaxeirish-ekthesis
80716PRISMA Win Έκθεση Οχημάτων / Σκαφών S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-diaxeirish-ekthesis
80717PRISMA Win Ανταλλακτικά / Συνεργείο / Έκθεση Οχημάτων - ΣκαφώνA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-antallaktika-synergeio-ekthesi
80718PRISMA Win Ανταλλακτικά / Συνεργείο / Έκθεση Οχημάτων - Σκαφών S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/automoto-antallaktika-synergeio-ekthesi
80719PRISMA Win Υγρά ΚαύσιμαA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/prathria-ygrwn-kafsimwn
80720PRISMA Win Υγρά Καύσιμα S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/prathria-ygrwn-kafsimwn
80721PRISMA Win XVAN Oil_Cloud_MobileA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1328
80722PRISMA Win Αντίστοιχα είδη & εφαρμογές_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-apothikis-me-kodikoys-omoion-antistoixies-efarmoges-eidon
80723PRISMA Win Αντίστοιχα είδη & εφαρμογές_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-apothikis-me-kodikoys-omoion-antistoixies-efarmoges-eidon
80725Διαχείριση Barcodes_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/barcodes
80726Διαχείριση Παρτίδων_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-partidon
80727Διαχείριση Παρτίδων_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-partidon
80728Ειδικές Συμφωνίες_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-eidikon-symfonion
80729Ειδικές Συμφωνίες_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-eidikon-symfonion
80730Διαχείριση Serial Numbers_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/serial-numbers
80731Διαχείριση Serial Numbers_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/serial-numbers
80732Διαχείριση Εγγυοδοσίας_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-eggyodosias
80733Διαχείριση Εγγυοδοσίας_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-eggyodosias
80734Διαχείριση Διαστάσεων_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-diastaseon
80735Διαχείριση Διαστάσεων_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-diastaseon
80736Παραγωγή - Κοστολόγηση_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-paragogis-kostologisis
80737Παραγωγή - Κοστολόγηση_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-paragogis-kostologisis
80738Συναλλαγές Εξωτερικού_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-synallagon-eksoterikoy
80739Συναλλαγές Εξωτερικού_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-synallagon-eksoterikoy
80742Διαχείριση Εκκαθάρισης_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/blog/news/module-diaxeirish-agrotikwn-proiontwn
80743Διαχείριση Εκκαθάρισης_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/blog/news/module-diaxeirish-agrotikwn-proiontwn
80744Διαχείριση έργων - Κέντρα κόστους_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-ergon-kentra-kostous
80745Διαχείριση έργων - Κέντρα κόστους_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-ergon-kentra-kostous
80746Διαχείριση Αποθηκεύσεων_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-apothikeusewn
80747Διαχείριση Αποθηκεύσεων_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-apothikeusewn
80748File Manager_addonA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/file-manager
80749File Manager_addon S.M. Συνδρομητική ΕφαρμογήA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/file-manager
80756PRISMA Win Γέφυρα Σύνδεσης Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική ή Έσοδα - Έξοδα_connectorA.01.01Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/proionta/logistikes-efarmoges
80763PRISMA Win RetailA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/retail
80764PRISMA Win Retail S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/retail
80765PRISMA Win Kiosk & RetailA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/kiosk-and-retail
80766PRISMA Win Kiosk & Retail S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/kiosk-and-retail
80767PRISMA Win Delivery - Take awayA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/delivery-take-away
80768PRISMA Win Delivery - Take away S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/delivery-take-away
80769PRISMA Win Restaurant - CaféA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/restaurant-cafe
80770PRISMA Win Restaurant - Café S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/restaurant-cafe
80771PRISMA Win Mobile (Android)_addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/mobile-asyrmath-paraggeliolipsia
80772PRISMA Win Mobile (Android)_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/mobile-asyrmath-paraggeliolipsia
80773Διαχείριση Αποθήκης _addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-apothikis-syntagon-eidon-aftomaton-analoseon
80774Διαχείριση Αποθήκης _addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-apothikis-syntagon-eidon-aftomaton-analoseon
80775Διαχείριση Αποθήκης - Συνταγών Ειδών - Αυτόματων Αναλώσεων _addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/hospitality-applications/modules/diaxeirisi-apothikis-syntagon-eidon-aftomaton-analoseon
80776Διαχείριση Αποθήκης - Συνταγών Ειδών - Αυτόματων Αναλώσεων _addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/hospitality-applications/modules/diaxeirisi-apothikis-syntagon-eidon-aftomaton-analoseon
80777Διαχείριση Εναλλακτικών Κωδικών_addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-enallaktikon-kodikon
80778Διαχείριση Εναλλακτικών Κωδικών_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-enallaktikon-kodikon
80779Διαχείριση Εκπτώσεων_addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-ekptoseon
80780Διαχείριση Εκπτώσεων_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-ekptoseon
80781Διαχείριση έκδοσης εισιτηρίων & ελάχιστης κατανάλωσης_addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-elaxistis-katanalosis
80782Διαχείριση έκδοσης εισιτηρίων & ελάχιστης κατανάλωσης_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/diaxeirisi-elaxistis-katanalosis
80783Loyalty Card_addonA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/loyalty-card
80784Loyalty Card_addon S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/loyalty-card
80785Loyalty Card Online (μέχρι και 10 υποκαταστήματα)_connectorA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/real-time-loyalty-card
80786Loyalty Card Online (μέχρι και 10 υποκαταστήματα)_connector S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/retail-applications/efarmoges-lianikis-epipleon-diaxeiriseis/real-time-loyalty-card
80795Wolt Bridge_connectorA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/hospitality-applications/modules-hosp/wolt-bridge
80796Wolt Bridge_connector S.M. Συνδρομητική εφαρμογήA.01.05Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/hospitality-applications/modules-hosp/wolt-bridge
80821HostingA.01.10Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/hosting-service
80822Call center hostingA.01.10Megasoft Α.Ε.https://www.megasoft.gr/products/commercial-applications/emporikes-efarmoges-epipleon-diaxeiriseis/hosting-service
80945SIMPLY INVO (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80946SIMPLY INVO - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80947SIMPLY INVO - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80948SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80949SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Ετήσιο)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80950SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Ετήσιο)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80951SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80952SIMPLY INVO (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80953SIMPLY INVO - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80954SIMPLY INVO - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80955SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80956SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Διετία)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80957SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Διετία)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80958SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80959SIMPLY INVO (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80960SIMPLY INVO - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80961SIMPLY INVO - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80962SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80963SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Τριετία)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80964SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Τριετία)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80965SIMPLY INVO - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-invo/
80966SIMPLY POS (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80967SIMPLY POS - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80968SIMPLY POS - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80969SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80970SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Ετήσιο)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80971SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Ετήσιο)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80972SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80973SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TAKE AWAY (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80974SIMPLY POS (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80975SIMPLY POS - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80976SIMPLY POS - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80977SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80978SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Διετία)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80979SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Διετία)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80980SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80981SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TAKE AWAY (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80982SIMPLY POS (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80983SIMPLY POS - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80984SIMPLY POS - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80985SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80986SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Τριετία)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80987SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Τριετία)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80988SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80989SIMPLY POS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TAKE AWAY (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80990SIMPLY ENTERPRISE (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-pos/
80991SIMPLY ENTERPRISE - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80992SIMPLY ENTERPRISE - ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80993SIMPLY ENTERPRISE - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80994SIMPLY ENTERPRISE -ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ LOYALTY (Ετήσιο)A.03.02SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80995SIMPLY ENTERPRISE - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ESHOP (Ετήσιο)A.03.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80996SIMPLY ENTERPRISE - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFT/POS (Ετήσιο)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80997SIMPLY ENTERPRISE - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80998SIMPLY ENTERPRISE - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TAKE AWAY (Ετήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-enterprise-erp/
80999SIMPLY ENTERPRISE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WOOCOMMERCEA.03.02SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-e-commerce/
81000SIMPLY ECOMMERCE - COMPLETE ECOMMERCE PACKAGE (Διετία)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-e-commerce/
81001SIMPLY ECOMMERCE - COMPLETE ECOMMERCE PACKAGE (Τριετία)A.03.04SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-e-commerce/
81002SIMPLY CASH Android (Έτήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81003SIMPLY CASH Android - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Έτήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81004SIMPLY CASH Android - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Έτήσιο)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81005SIMPLY CASH Android (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81006SIMPLY CASH Android - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81007SIMPLY CASH Android - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Διετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81008SIMPLY CASH Android (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81009SIMPLY CASH Android - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΤΗΣ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81010SIMPLY CASH Android - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Τριετία)A.01.01SIMPLY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕhttps://www.simplypos.com/el/simply-cash/
81085Σεμινάριο λογισμικούB.00.02ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣhttps://dbsoft.info/παραγγελιοληψία/προϊοντα/σεμινάριο-λογισμικού
81091Πακέτο PremiumA.03.01Κοκολόπουλος Στέργιος (Support Informatics)https://support-informatics.eu/el/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf-premium/
81092e-Shop Update MarketingA.03.03Κοκολόπουλος Στέργιος (Support Informatics)https://support-informatics.eu/el/product/e-shop-update-marketing/
81093Startup PlusA.03.01Κοκολόπουλος Στέργιος (Support Informatics)https://support-informatics.eu/el/product/startup-plus/
81098SOFTMARKETING CUSTOM PLANA.03.02ΜΑΓΟΥΔΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - SOFTEXPERThttps://softmarketing.gr/sundromes/
81124ERP ERMISA.01.01Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/#lavisoft_services
81146TIME MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/time-master
81147PERSONNEL MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/personnel-master
81148PAYROLL MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/payroll-master
81149ROSTER MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/roster-master
81150HR NET MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/hr-net-master
81151TIME SHEET MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/time-sheet-master-0
81152ACCESS MASTERA.01.03Manufacturerhttps://www.lavisoft.gr/access-master
81153INSTALLATION SERVICESB.00.01Manufacturerhttp://www.lavisoft.gr/user/login
81154TRAINING SERVICESB.00.02Manufacturerhttp://www.lavisoft.gr/user/login
81155MAINTENANCEB.00.02Manufacturerhttp://www.lavisoft.gr/user/login
81156Soft1 OpEn Prime Plus [Νέα συνδρομή Cloud έτη : 1]A.01.01SoftOne Technologies AEhttps://www.softone.gr/rrf-soft1-products/
81162TARGIT BIA.01.08TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81163TARGIT BIA.01.08TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81164TARGIT BIA.01.08TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81165TARGIT BIA.01.08TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81166TARGIT BIA.01.08TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81167TARGIT BIA.01.08TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81168TARGIT BIB.00.01TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81169TARGIT BIB.00.02TARGIT A/Shttps://www.targit.com
81208CUBIK ALPHAA.01.05SYNERGIC SOFTWAREhttps://cubiknet.com/
81209CUBIK ALPHA PLUSA.01.05SYNERGIC SOFTWAREhttps://cubiknet.com/
81210CUBIK OMNIA.01.05SYNERGIC SOFTWAREhttps://cubiknet.com/
81211SYNERGIC ESHOP BASICA.03.01SYNERGIC SOFTWAREhttps://synergic.gr/en/web/synergic-software/ecommerce-web-development
81212SYNERGIC ESHOP STARTERA.03.01SYNERGIC SOFTWAREhttps://synergic.gr/en/web/synergic-software/ecommerce-web-development
81233Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε Η/ΥB.00.01DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/egkatastasi-leitourgikou-susthmatos-se-h-u/
81234Ενημέρωση & εκπαίδευση προγραμμάτων και εφαρμογώνB.00.02DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/enimerosi-ekpaidefsi-programmaton-kai-efarmogon/
81235Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό ΜετασχηματισμόB.00.03DROID COMPUTERShttps://www.droidshop.gr/product/sumvouleutikh-uposthrixh-gia-ton-pshfiako-metasxhmatismo/
81257VCR OPTIMAL PYLON COMMERCIAL STANDARD(ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ CUSTOMIZATION TOOLS LEVEL 2)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-commercial/
81258VCR OPTIMAL PYLON COMMERCIAL ADVANCED(ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ CUSTOMIZATION TOOLS LEVEL 2)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-commercial/
81259VCR PYLON COMMERCIAL STANDARD CLOUD(ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ CUSTOMIZATION TOOLS LEVEL 2)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-commercial/
81260VCR OPTIMAL PYLON COMMERCIAL STANDARD (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ SKROUTZ CONNECTIVITY)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-commercial/
81261VCR OPTIMAL PYLON COMMERCIAL ADVANCED (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ SKROUTZ CONNECTIVITY)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-commercial/
81262VCR OPTIMAL PYLON ERP (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ SKROUTZ CONNECTIVITY)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-erp/
81263VCR OPTIMAL PYLON RETAIL STANDARD (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ SKROUTZ CONNECTIVITY)A.01.05Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-retail/
81264VCR PYLON COMMERCIAL STANDARD (CLOUD) (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ SKROUTZ CONNECTIVITY)A.01.01Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-commercial/
81265VCR PYLON RETAIL STANDARD (CLOUD) (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ SKROUTZ CONNECTIVITY)A.01.05Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικήςhttps://epsilon-singularlogic.eu/products/pylon-retail/
81266DGSOFT Docusign - softone Connector interfaceA.02.01DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2/
81268DGSOFT Docusign - softone Connector interface [annual Subscription]A.02.01DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2/
81269DGSOFT Email Tool BasicA.01.02DGSOFT Ε.Ε.https://dgsoft.gr/portfolio-item/email-tool/
81274progeCADA.02.01PROGESOFThttps://www.progesoft.com/products/progecad-professional/features
81275KANEPE Cost EstimationA.01.013DR ENGINEERING SOFTWAREhttps://www.3dr.eu/kanepe-cost-estimation/
81355IMS_dms (Cars)A.01.01IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.https://www.dms.gr/products
81356IMS_dms (Parts)A.01.01IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.https://www.dms.gr/products
81357IMS_dms (Service)A.01.01IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.https://www.dms.gr/products
81358IMS_sfi (Assets)A.01.07IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.https://www.imsgr.com/products.aspx
81359Grand 1 Extra User ( on-premise)A.01.01ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ - ΜΟΥΤΣΟΣ Σ ΟΕhttps://www.onlineit.gr/timokatalogos/
81360Grand module Point-of-scanA.01.01ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ - ΜΟΥΤΣΟΣ Σ ΟΕhttps://www.onlineit.gr/timokatalogos/
813854M ADAPT ΑΠΩΛΕΙΕΣA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813864M ADAPT ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813874M ADAPT ΔΙΣΩΛΗΝΙΟA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813884M ADAPT ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813894M ADAPT ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813904M ADAPT ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813914M ADAPT ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-FANCOILSA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813924M ADAPT ΑΕΡΑΓΩΓΟΙA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813934M ADAPT ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813944M ADAPT ΥΔΡΕΥΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813954M ADAPT ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813964M ADAPT ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΜΟΝΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813974M ADAPT ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813984M ADAPT ΚΑΥΣΙΜΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
813994M ADAPT ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814004M ADAPT ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814014M ADAPT ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814024M ADAPT ΗΧΟΜΟΝΩΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814034M ADAPT ΗΛΙΑΚΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814044M ADAPT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814054M ADAPT ΨΥΓΕΙΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814064M ADAPT ΠΙΣΙΝΕΣA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814074M ADAPT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814084M ADAPT ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814094M ADAPT ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814104M ADAPT ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814114M ADAPT ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814124M ADAPT ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814134M ADAPT ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814144M ADAPT ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-FANCOILS ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814154M ADAPT ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814164M ADAPT ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814174M ADAPT ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814184M ADAPT ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814194M ADAPT ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΜΟΝΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814204M ADAPT ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814214M ADAPT ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814224M ADAPT ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814234M ADAPT ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814244M ADAPT ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814254M ADAPT ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814264M ADAPT ΗΛΙΑΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814274M ADAPT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814284M ADAPT ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814294M ADAPT ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
814304M ADAPT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗA.02.034Μ Α.Ε.https://www.4m.gr/el/brands-2/fine-h-m
81433MEDISOFT EMRB.00.01MEDIGRAM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑhttps://www.medisoft.gr/
81434MEDISOFT MYDATAB.00.01MEDIGRAM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑhttps://www.medisoft.gr/#myData
81437Λογισμικό B-HEALTHB.00.01BUSINESS AND BYTES, LTD.http://www.bandb.gr/index.php/2014-04-14-18-38-27
81438Λογισμικό B-HEALTHB.00.02BUSINESS AND BYTES, LTD.http://www.bandb.gr/index.php/2014-04-14-18-38-28
81439Eventora Start (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81440Eventora Lite (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81441Eventora Grow (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81442Eventora Pro (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81443Eventora Business (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81444Eventora Ace (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81445Eventora Elite (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81446Eventora Agency (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81447Eventora Online/Hybrid 500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81448Eventora Online/Hybrid 750 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81449Eventora Online/Hybrid 1000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81450Eventora Online/Hybrid 1250 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81451Eventora Online/Hybrid 1500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81452Eventora Online/Hybrid 1750 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81453Eventora Online/Hybrid 2000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81454Eventora Online/Hybrid 2500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81455Eventora Online/Hybrid 3000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81456Eventora Online/Hybrid 3500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81457Eventora Online/Hybrid 4000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81458Eventora Online/Hybrid 4500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81459Eventora Online/Hybrid 5000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81460Eventora Online/Hybrid 6000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81461Eventora Online/Hybrid 7000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81462Eventora Online/Hybrid 9000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81463Eventora Online/Hybrid 10000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81464Eventora Contest 500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81465Eventora Contest Max 500 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81466Eventora Contest Max 1000 (12 μήνες)A.01.05Eventorahttps://www.eventora.com
81483MRPII Construction ProjectsA.01.01InfoSoft nethttps://web-bis.com/el/proionta/logismiko/efarmogeslogismikou/paragogikebiomichanikikostologisi/sistimadiikisisparagogiskebiomichanikiskostologisis(mrpii)mrp.sw.bv.su.html
81484Business Intelligence SystemA.01.08InfoSoft nethttps://web-bis.com/el/proionta/logismiko/efarmogeslogismikou/sistimaepicheirimatikiseffi%CE%90asbasebasikiekdosi(bis)ebi.sw.bv.su.html
81489myPASB.00.01MDIT IKEhttps://mdit.gr/mypas
81494OpenEyes EPRB.00.01MDIT IKEhttps://mdit.gr/openeyes
81499F2B.00.01MDIT IKEhttps://mdit.gr/f2
81505Doctor AnywhereB.00.01MDIT IKEhttps://mdit.gr/doctoranyhere
81506Consulting ServicesB.00.03MDIT IKEhttps://mdit.gr/consulting-services/
81650QBIS ERPB.00.01BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE ΕΠΕhttps://www.bms.gr/
81651QBIS ERPB.00.01BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE ΕΠΕhttps://www.bms.gr/
81652QBIS ERPB.00.02BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE ΕΠΕhttps://www.bms.gr/
81653QBIS ERPB.00.02BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE ΕΠΕhttps://www.bms.gr/
81654QBIS ERPB.00.02BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE ΕΠΕhttps://www.bms.gr/
81862ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣB.00.01PROLINK DATA ΕΠΕhttps://www.prolinkdata.gr/services
81863ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗB.00.01PROLINK DATA ΕΠΕhttps://www.prolinkdata.gr/services
81864ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣB.00.01PROLINK DATA ΕΠΕhttps://www.prolinkdata.gr/services
82193050-FRRA.01.05ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-frontretail/
82194050-FRAA.01.05ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-frontretail/
82195050-FRR/AVA.01.05ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-frontretail/
82196050-FREA.01.05ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/frontrest/
82197050-TLAA.01.05ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/frontrest/
82199050-MANA.01.01ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-manager-1/
82200050-MANPYMEA.01.01ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-manager-1/
82201050-MANADVA.01.01ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-manager-1/
82202050-D.EXA.01.08ICG SOFTWAREhttps://icgsoftware.com.au/manager-erp/
82203050-K.M.01A.01.05ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/front-retail-solutions/
82204050-ADMA.01.01ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-manager-1/
82205050-PMA.01.01ICG SOFTWAREhttps://www.triasretail.gr/shop/icg-manager-1/
82206051-HIOPOS-VHA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82207051-HIOPOS-VRA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82208051-HIOPOS-TMA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82209051-HIOPOS-SKA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82210051-HIOPOS-SMA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82211051-ANALYTICSA.01.08HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82212051-ANALYTICS-FRSA.01.08HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82213051-ANALYTICS-MNGA.01.08HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82214051-ANALYTICS-PREMA.01.08HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82215051-CARTA-QRA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82216051-HIORDERA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82217051-HIOFFICE -LITEA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82218051-HIOFFICE-PREMA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82219051-SITTINGA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82220051-PORTALREST-RA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82221051-PORTALREST-PA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82222051-T-QUIOSKA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82223051-TEF-CLOUD2EFTA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82224051-HIOSCREENA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82225051-CALLSCREENA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82226051-HIOSTOCKA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82227051-HIO-DELIVERYA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82228051-CITAONLINEA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82229051-BRIDGE-HIOA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82230051-BRIDGE-STDA.01.05HIOPOS SOLUTIONS S.L.https://www.triasretail.gr/katigoria-proiontos/hiopos-cloud/
82594Adobe LightroomA.02.01Adobe Systems Softwarehttp://www.plaisio.gr/product/4072448
82609ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ e-MYDATAB.00.01OPTISOFThttps://optisoft.gr
82613Backup365 (10GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82614Backup365 (25GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82615Backup365 (50GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82616Backup365 (100GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82617Backup365 (250GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82618Backup365 (500GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82619Backup365 (750GB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82620Backup365 (1TB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82621Backup365 (1,5TB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82622Backup365 (2TB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82623Backup365 (2,5TB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82624Backup365 (3TB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82625Backup365 Agent for server (OBM)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82626Backup365 Agent for workstation (ACB)A.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82627Backup365 Agent for Guest VM ModuleA.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82628Backup365 Agent for Individual Mailbox ModuleA.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82629Backup365 Agent for Granular RestoreA.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82630Backup365 Agent for NAS Back Up ModuleA.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82631Backup365 Agent για Data Center τρίτουA.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82632Backup365 Agent for Office365 Module and One DriveA.04.05Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82633MailGR - Standard (3-7 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82634MailGR - Standard (8-25 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82635MailGR - Standard (26-50 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82636MailGR - Standard (51-100 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82637MailGR - Advanced (3-7 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82638MailGR - Advanced (8-25 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82639MailGR - Advanced (26-50 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82640MailGR - Advanced (51-100 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82641MailGR - Flex (3-7 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82642MailGR - Flex (8-50 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82643MailGR - Flex (51-100 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82644MailGR - Plus (3-7 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82645MailGR - Plus (8-25 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82646MailGR - Plus (26-50 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82647MailGR - Plus (51-100 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82648MailGR - Πρόσθετος χώρος 10GB/user (Standard)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82649MailGR - Πρόσθετος χώρος 10GB/user (Advanced)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82650MailGR - Πρόσθετος χώρος 10GB/user (Flex)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82651MailGR - Πρόσθετος χώρος 25GB/user (Plus)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82652MailGR - Active Sync (Standard/ Plus)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82653MailGR - Cloud Open Office (Flex/ Plus)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82654MailGR - Pro Bundle (Plus)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82655Clear SpamA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82656MailGR - Email Archive 10GB/mailboxA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82657MailGR - Email Archive 25GB/mailboxA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82658MailGR - Email Archive 50GB/mailboxA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82659MailGR - Email Archive 100GB/mailboxA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/mailgr/
82660Secure Space ( 2-10 users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82661Secure Space ( 11+ users)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82662Secure Space - Πρόσθετος χώρος 25GBA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82663Secure Space - Πρόσθετος χώρος 50GBA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82664Secure Space - Πρόσθετος χώρος 100GBA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82665Secure Space - Πρόσθετος χώρος 250GBA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82666Secure Space - Πρόσθετος χώρος 500GBA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82667Secure Space Server Hosting setup (με φιλοξενία)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82668Secure Space Server Hosting setup (χωρίς φιλοξενία)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82669Secure Space Private Server HostingA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/secure_space/
82670Secure Virtual Private Server - Basic Application ServerA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82671SVPS add-on feature 2 vCoresA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82672SVPS add-on feature 1 GB RAMA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82673SVPS add-on feature 50 GB NL SASA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82674SVPS add-on feature 50 GB 10K SASA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82675SVPS add-on feature 50 GB SSDA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82676SVPS add-on feature 100 x Gbyte μηνιαία κίνησηA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82677SVPS add-on feature Branch Office VPNA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82678SVPS add-on feature SSL VPNA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82679SVPS add-on feature Backup μιας ημέραςA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82680SVPS add-on feature Snapshot (Ημερ/Εβδομ/Μήνα)A.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82681SVPS add-on feature Admin PanelA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82682SVPS add-on feature IP AddressA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82683SVPS add-on feature Λειτουργικό MicrosoftA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82684SVPS add-on feature WAF serviceA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://www.secureoffice.gr/svps/
82701Backup365 (Veeam) Cloud Backup Physical Workstation Cloud ConnectA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82702Backup365 (Veeam) Cloud Backup 50 G NL SASA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82703Backup365 (Veeam Rental) StandardA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82705Backup365 (Veeam Rental) Enterprise PlusA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82706Backup365 (Veeam Rental) Physical ServerA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82707Backup365 (Veeam Rental) WorkstationA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82708Backup365 (Veeam Rental) Remote Replication VM Cloud ConnectA.02.01Digital SIMA ΑΕhttps://backup365.gr/
82709KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82710KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82711KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82712KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82713KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82714KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82715KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82716KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82717KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82718KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82719KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82720KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82721KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82722KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82723KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82724KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82725KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82726KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82727KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82728KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82729KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82730KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82731KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82732KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82733KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82734KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82735KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82736KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82737KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82738KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82739KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82740KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82741KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82742KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82743KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82744KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82745KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82746KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82747KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82748KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82749KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82750KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82751KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82752KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82753KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82754KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82755KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82756KEDR OptimumA.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/optimum-security
82757KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82758KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82759KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82760KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82761KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82762KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82763KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82764KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82765KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82766KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82767KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82768KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82769KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82770KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82771KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82772KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82773KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82774KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82775KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82776KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82777KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82778KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82779KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82780KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82781KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82782KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82783KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82784KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82785KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82786KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82787KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82788KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82789KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82790KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82791KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82792KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82793KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82794KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82795KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82796KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82797KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82798KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82799KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82800KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82801KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82802KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82803KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82804KS for Office 365A.04.01Kasperskyhttps://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/microsoft-office-365-security
82855Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82856Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82857Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82858Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82859Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82860Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82861Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82862Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82863Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82864Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82865Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82866Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82867Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82868Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82869Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82870Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82871Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82872Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82873Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82874Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82875Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82876Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82877Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82878Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82879Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82880Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82881Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82882Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82883Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82884Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82885Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82886Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82887Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82888Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82889Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82890Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82891Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82892Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82893Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82894Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82895Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82896Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82897Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82898Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82899Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82900Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82901Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82902Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82903Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82904Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82905Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82906Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82907Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82908Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82909Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82910Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82911Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82912Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82913Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82914Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82915Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82916Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82917Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82918Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82919Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82920Worry-Free Standard, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-standard.html
82921Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82922Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82923Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82924Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82925Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82926Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82927Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82928Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82929Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82930Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82931Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82932Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82933Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82934Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82935Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82936Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82937Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82938Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82939Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82940Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82941Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82942Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82943Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82944Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82945Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82946Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82947Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82948Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82949Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82950Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]Cross-UpgradeA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82951Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82952Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82953Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82954Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82955Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82956Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82957Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82958Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82959Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82960Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82961Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82962Worry-Free Advanced Bundle, Multi-Language: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-advanced.html
82963Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82964Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82965Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82966Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82967Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82968Worry-Free Services Advanced; Multi-Language:[Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82969Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82970Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82971Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82972Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82973Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82974Worry-Free Services with EDR Add-on: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_id/small-business/worry-free-services.html
82975Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82976Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82977Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82978Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82979Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82980Worry-Free Services, Multi-Language: [Service]NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82981Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82982Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82983Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82984Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82985Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82986Worry-Free XDR: NewA.04.01Trend Microhttps://www.trendmicro.com/en_us/small-business/worry-free-services-suites.html
82999Bonapp2eat 5.2A.01.05Bon Appshttps://bonapps.gr/
83093ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗB.00.01ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ CARDWARE HELLAShttp://www.cardware.gr/index.php/el/programmata-el-gr
83094ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗB.00.02ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ CARDWARE HELLAShttp://www.cardware.gr/index.php/el/programmata-el-gr
83095WatchGuard AuthPoint MFA - 1 Year - 1 to 50 UsersA.04.03WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/authpoint-multi-factor-authentication
83096WatchGuard AuthPoint MFA - 1 Year - 51 to 100 UsersA.04.03WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/authpoint-multi-factor-authentication
83097WatchGuard AuthPoint MFA - 1 Year - 101 to 250 UsersA.04.03WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/authpoint-multi-factor-authentication
83098WatchGuard AuthPoint MFA - 3 Year - 1 to 50 UsersA.04.03WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/authpoint-multi-factor-authentication
83099WatchGuard AuthPoint MFA - 3 Year - 51 to 100 UsersA.04.03WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/authpoint-multi-factor-authentication
83100WatchGuard AuthPoint MFA - 3 Year - 101 to 250 UsersA.04.03WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/authpoint-multi-factor-authentication
83101WatchGuard DNSWatchGO - 1 year - 1 to 50 usersA.04.01WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/dnswatchgo
83102WatchGuard DNSWatchGO - 1 year - 51 to 100 usersA.04.01WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/dnswatchgo
83103WatchGuard DNSWatchGO - 1 year - 101 to 250 usersA.04.01WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/dnswatchgo
83104WatchGuard DNSWatchGO - 3 year - 1 to 50 usersA.04.01WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/dnswatchgo
83105WatchGuard DNSWatchGO - 3 year - 51 to 100 usersA.04.01WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/dnswatchgo
83106WatchGuard DNSWatchGO - 3 year - 101 to 250 usersA.04.01WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/dnswatchgo
83107WatchGuard Firebox T80 with 1-yr Total Security Suite (EU)A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83108Trade Up to WatchGuard Firebox T80 with 1-yr Total Security Suite (EU)A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83109WatchGuard Firebox T80 with 1-yr Basic Security Suite (EU)A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83110Trade Up to WatchGuard Firebox T80 with 1-yr Basic Security Suite (EU)A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83111WatchGuard Firebox T80 with 1-yr Standard Support (EU)A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83112WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox T80A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83113WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox T80A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83114WatchGuard Standard Support Renewal 1-yr for Firebox T80A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83115WatchGuard APT Blocker 1-yr for Firebox T80A.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/tabletop/firebox-t80
83116WatchGuard Firebox Cloud Medium with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83117Trade up to WatchGuard Firebox Cloud Medium with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83118WatchGuard Firebox Cloud Medium with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83119Trade up to WatchGuard Firebox Cloud Medium with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83120WatchGuard Firebox Cloud Medium with 1-yr Standard SupportA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83121WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox Cloud MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83122WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox Cloud MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83123WatchGuard Standard Support Renewal 1-yr for Firebox Cloud MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83124WatchGuard APT Blocker 1-yr for Firebox Cloud MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83125WatchGuard Data Loss Prevention 1-yr for Firebox Cloud MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83126WatchGuard Dimension Command 1-yr for Mid-Range ApplianceA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83127WatchGuard Firebox Cloud Small with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83128Trade up to WatchGuard Firebox Cloud Small with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83129WatchGuard Firebox Cloud Small with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83130Trade up to WatchGuard Firebox Cloud Small with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83131WatchGuard Firebox Cloud Small with 1-yr Standard SupportA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83132WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox Cloud SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83133WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox Cloud SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83134WatchGuard Standard Support Renewal 1-yr for Firebox Cloud SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83135WatchGuard APT Blocker 1-yr for Firebox Cloud SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83136WatchGuard Data Loss Prevention 1-yr for Firebox Cloud SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83137WatchGuard Dimension Command 1-yr for Mid-Range ApplianceA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/firebox-cloud
83138WatchGuard FireboxV Medium with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83139Trade up to WatchGuard FireboxV Medium with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83140WatchGuard FireboxV Medium with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83141Trade up to WatchGuard FireboxV Medium with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83142WatchGuard FireboxV Medium with 1-yr Standard SupportA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83143WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for FireboxV MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83144WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for FireboxV MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83145WatchGuard Standard Support Renewal 1-yr for FireboxV MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83146WatchGuard APT Blocker 1-yr for FireboxV MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83147WatchGuard Data Loss Prevention 1-yr for FireboxV MediumA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83148WatchGuard Dimension Command 1-yr for Mid-Range ApplianceA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83149WatchGuard FireboxV Small with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83150Trade up to WatchGuard FireboxV Small with 1-yr Total Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83151WatchGuard FireboxV Small with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83152Trade up to WatchGuard FireboxV Small with 1-yr Basic Security SuiteA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83153WatchGuard FireboxV Small with 1-yr Standard SupportA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83154WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for FireboxV SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83155WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for FireboxV SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83156WatchGuard Standard Support Renewal 1-yr for FireboxV SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83157WatchGuard APT Blocker 1-yr for FireboxV SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83158WatchGuard Data Loss Prevention 1-yr for FireboxV SmallA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
83159WatchGuard Dimension Command 1-yr for Tabletop ApplianceA.02.02WatchGuardhttps://www.watchguard.com/wgrd-products/cloud-and-virtual-firewalls/fireboxv
84861Intale Point 12 months 1 deviceA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84862Intale Point 12 months 2 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84863Intale Point 12 months 3 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84864Intale Point 12 months 4 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84865Intale Point 12 months 5 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84866Intale Point 12 months 6 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84867Intale Point 12 months 7 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84868Intale Point 12 months 8 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84869Intale Point 12 months 9 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84870Intale Point 12 months 10 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84871Intale Point 12 months 11 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84872Intale Point 12 months 12 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84873Intale Point 12 months 13 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84874Intale Point 12 months 14 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84875Intale Point 12 months 15 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84876Intale Point 12 months 16 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84877Intale Point 12 months 17 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84878Intale Point 12 months 18 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84879Intale Point 12 months 19 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84880Intale Point 12 months 20 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84881Intale Point 24 months 1 deviceA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84882Intale Point 24 months 2 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84883Intale Point 24 months 3 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84884Intale Point 24 months 4 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84885Intale Point 24 months 5 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84886Intale Point 24 months 6 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84887Intale Point 24 months 7 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84888Intale Point 24 months 8 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84889Intale Point 24 months 9 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84890Intale Point 24 months 10 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84891Intale Point 24 months 11 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84892Intale Point 24 months 12 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84893Intale Point 24 months 13 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84894Intale Point 24 months 14 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84895Intale Point 24 months 15 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84896Intale Point 24 months 16 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84897Intale Point 24 months 17 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84898Intale Point 24 months 18 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84899Intale Point 24 months 19 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84900Intale Point 24 months 20 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84901Intale Point Business 12 months 1 deviceA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84902Intale Point Business 12 months 2 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84903Intale Point Business 12 months 3 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84904Intale Point Business 12 months 4 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84905Intale Point Business 12 months 5 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84906Intale Point Business 12 months 6 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84907Intale Point Business 12 months 7 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84908Intale Point Business 12 months 8 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84909Intale Point Business 12 months 9 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84910Intale Point Business 12 months 10 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84911Intale Point Business 12 months 11 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84912Intale Point Business 12 months 12 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84913Intale Point Business 12 months 13 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84914Intale Point Business 12 months 14 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84915Intale Point Business 12 months 15 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84916Intale Point Business 12 months 16 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84917Intale Point Business 12 months 17 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84918Intale Point Business 12 months 18 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84919Intale Point Business 12 months 19 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84920Intale Point Business 12 months 20 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84921Intale Point Business 24 months 1 deviceA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84922Intale Point Business 24 months 2 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84923Intale Point Business 24 months 3 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84924Intale Point Business 24 months 4 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84925Intale Point Business 24 months 5 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84926Intale Point Business 24 months 6 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84927Intale Point Business 24 months 7 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝhttps://www.intale.com/products
84928Intale Point Business 24 months 8 devicesA.01.01INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ