gov.gr
Προμηθευτές του Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.

Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Ο προμηθευτής  έχει υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί.
 2. Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).
 3. Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους. 
 4. Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.

Στα πλαίσια του Προγράμματος προβλέπονται δύο κατηγορίες (ρόλοι) Προμηθευτών, οι οποίες αναλύονται στην ενότητα 3.2 της Πρόσκλησης.

Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 3.3 της Πρόσκλησης

 

Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές:

 • Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024.
 • Αιτήματα έγκρισης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024.


Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers:

 • Για τους Α’, Β’ και Γ’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4: μπορεί να γίνεται έως την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.
 • Για τους Α’ και Β’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 2, 5, 6: μπορεί να γίνεται έως την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.
 • Για τον Δ’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4: μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024.
 • Για τον Γ’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας 2, 5, 6: μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers:

 • Για τους Α’, Β’ και Γ’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4: μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.
 • Για τους Α’ και Β’ Κύκλους των Κατηγοριών Ενέργειας 2, 5, 6: μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.
 • Για τον Δ’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας 1, 3, 4: μπορεί να γίνεται έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024.
 • Για τον Γ’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας 2, 5, 6: μπορεί να γίνεται έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024.

 

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για όλες τις Κατηγορίες Ενέργειας του Προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024.

Για την εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση δικαιούχων και προμηθευτών, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. μπορεί με μεταγενέστερες αποφάσεις της να παρατείνει ή να διαφοροποιεί τις αρχικώς ορισθείσες ημερομηνίες και να ορίζει νέους κύκλους, καθώς και τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων, ανά κατηγορία.

Διαδικασία Συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.  Στην πλατφόρμα εγγράφονται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όλες οι κατηγορίες προμηθευτών (ρόλοι) που αναφέρονται διεξοδικά στην ενότητα 3.2 «Διακριτοί ρόλοι προμηθευτών» της Πρόσκλησης.

Για τη συμμετοχή προμηθευτών στο Πρόγραμμα απαιτείται:

 1. Η δημιουργία ατομικού λογαριασμού του χρήστη που θα εκκινήσει τη διαδικασία, θα υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής του Προμηθευτή στο Πρόγραμμα και θα είναι ο μετέπειτα Υπεύθυνος Προγράμματος και εκπρόσωπος εξ’ ονόματος της επιχείρησης.
 2. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτή μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού, περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 3. Ο έλεγχος της Αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτή από τα αρμόδια όργανα και η έγκριση (ή εναλλακτικά απόρριψη) της.

Μετά από την έγκριση 

 • παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων χρηστών εκ μέρους της εταιρίας – προμηθευτή για την ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων/ενεργειών μέσα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα (προαιρετική ενέργεια εφόσον δεν εκτελούνται όλες οι εργασίες από το μεμονωμένο αρχικό χρήστη).
 • Ενεργοποιούνται τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που αφορούν κατά περίπτωση την υποβολή αιτημάτων έγκρισης εξοπλισμού ή/και την πώληση εξοπλισμού σε δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 10 της Πρόσκλησης.

Διαδικασία Δήλωσης και Έγκρισης Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Τα ψηφιακά προϊόντα που δύναται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενταχθεί σε ένα κεντρικό και ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών του Προγράμματος. Ένα προϊόν εντάσσεται στο μητρώο μετά από αίτηση ενός προμηθευτή και αφού πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος. Η έγκριση έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα του ψηφιακού προϊόντος και την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στην ενότητα 5 «Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες» της Πρόσκλησης. Οι εγκρίσεις παρέχονται ανά διακριτό ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία. Αρκεί μία αίτηση (από ένα και μόνο προμηθευτή) για την ένταξη ενός συγκεκριμένου ψηφιακού προϊόντος στο μητρώο. Με την ένταξή του στο ενιαίο μητρώο, το ψηφιακό προϊόν μπορεί να αξιοποιηθεί στο Πρόγραμμα από οποιονδήποτε πάροχο ψηφιακών λύσεων, χωρίς υποβολή νέας αίτησης.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα από το λογαριασμό ήδη εγκεκριμένου προμηθευτή (βλ. προηγούμενα βήματα). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: 

 • είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή, 
 • είτε από επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα ή ανεξάρτητο εισαγωγέα (με σκοπό τη διανομή ή την απευθείας πώληση) για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 11 της Πρόσκλησης

Διαδικασία Πώλησης Εξοπλισμού

Η διαδικασία αυτή συμπληρώνει την Διαδικασία Αγοράς Επιδοτούμενων Ψηφιακών Λύσεων από τους δικαιούχους (ενότητα 13 της Πρόσκλησης), περιγράφοντας τα επιπλέον βήματα και τις διαδικαστικές ή τεχνικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος της πώλησης από τον προμηθευτή στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 14 της Πρόσκλησης.

Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτών

Γενικοί Κανόνες, που διέπουν τη διαδικασία πληρωμής προμηθευτών, ενδεικτικά παρατίθενται κάτωθι:

 • Με κάθε εξαργύρωση voucher δημιουργείται μία καταρχήν απαίτηση του Προμηθευτή (παρόχου ψηφιακών λύσεων) για πληρωμή του από το Πρόγραμμα. Το ύψος της αποζημίωσης ισούται με το ποσό εξαργύρωσης, το οποίο καταγράφεται στη συναλλαγή (εξαργύρωσης) και είναι πάντα μικρότερο ή ίσο με την ονομαστική αξία του κάθε voucher.
 • Οι πληρωμές του Προγράμματος προς τους προμηθευτές των προϊόντων δεν λογίζονται ως αμοιβή για προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιχορήγηση των ιδίων. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση αφορά τους δικαιούχους και όχι τους προμηθευτές. 
 • Για την πληρωμή δεν απαιτείται  έκδοση κάποιου παραστατικού από την πλευρά των προμηθευτών.Επίσης, δεν απαιτείται κάποια ειδικό αίτημα πληρωμής. Το εκκαθαρισμένο ποσό αποδίδεται αυτόματα στο σύνολό του, χωρίς κρατήσεις. 
 • Οι εκκαθαρίσεις των ποσών και οι αντίστοιχες πληρωμές θα γίνονται σε περιοδική, επαναλαμβανόμενη βάση, σε επίπεδο ημερολογιακών μηνών, με βάση τα στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 15 της Πρόσκλησης.