Στατιστικά Προόδου

ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αντικατάσταση EFT/POS 5.769 16.416
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει 2.191 4.103
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης 4.776 11.969
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών 0 0

 

gov.gr Ψηφιακός Μετασχηματισμός Greece 2.0