Στατιστικά Προόδου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αντικατάσταση EFT/POS 3.248 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει 1.281 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης 2.555 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS 0 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ 0 0 0
Πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών 0 0 0

 

gov.gr Ψηφιακός Μετασχηματισμός Greece 2.0