gov.gr

Αναρτήθηκε στα έγγραφα του Προγράμματος Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», η απόφαση προσωρινής κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η επικύρωση του αποτελέσματος της εξέτασης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης διενεργήθηκε αυτοματοποιημένα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του Προγράμματος, όπως αυτά καταγράφηκαν και τηρούνται στην εν λόγω Πλατφόρμα του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, και παρουσιάζονται στους Πίνακες I, II, III, IV & V στα έγγραφα του Προγράμματος I.

Ειδικότερα, στους Πίνακες I, II, III & IV, παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που εγκρίνονται και δύναται να χρηματοδοτηθούν βάσει κατάταξης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», ενώ στον Πίνακα V παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν από το Πρόγραμμα, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται ή δεν τυγχάνουν χρηματοδότησης με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων του Προγράμματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης Έκδοσης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.3 «Ενστάσεις» της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

gov.grΨηφιακός ΜετασχηματισμόςGreece 2.0