Ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα Προμηθευτών

Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως και 1η Νοεμβρίου 2022

Λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» κατά την τελευταία ώρα της 31ης Οκτωβρίου 2022, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων...
gov.gr Ψηφιακός Μετασχηματισμός Greece 2.0