Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί έγγραφο με Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακής Πλατφόρμας των Προγραμμάτων «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές» με Υλικό για Προμηθευτές (Παρόχους Ψηφιακών Λύσεων) στην πλατφόρμα των προμηθευτών, στο λογαριασμό που διαθέτει ο εκάστοτε προμηθευτής.

gov.grΨηφιακός ΜετασχηματισμόςGreece 2.0