Λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» κατά την τελευταία ώρα της 31ης Οκτωβρίου 2022, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως και την 1η Νοεμβρίου 2022.

gov.gr Ψηφιακός Μετασχηματισμός Greece 2.0