Ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα Προμηθευτών

Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως και 1η Νοεμβρίου 2022

Λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» κατά την τελευταία ώρα της 31ης Οκτωβρίου 2022, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων...
Ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα Προμηθευτών

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Κατηγοριών 1, 2 & 3

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Κατηγοριών 1, 2 & 3 Τροποποιούνται και παρατείνονται οι ημερομηνίες αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» για τις κατηγορίες ενεργειών ένα (1),...
Ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα Προμηθευτών

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Τροποποιούνται και παρατείνονται οι ημερομηνίες αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» για τις κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6) ενεργειών....
Ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα Προμηθευτών

Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για...
Ενημέρωση σχετικά με την Πλατφόρμα Προμηθευτών

Δράση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και στοχεύει στην η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων...
gov.gr Ψηφιακός Μετασχηματισμός Greece 2.0